งานซ่อมแซมหลังคารั่วซึมบริเวณสันครอบกลางและสันตะเข้ทั้งหมด – ศูนย์รวมช่าง