ง่นซ่อมแซมการรั่วซึมบริเวณสันครอบกลางและสันตะเข้ – ศูนย์รวมช่าง