ซ่อมแซมหลังคารั่วซึมบริเวณหลังคากระเบื้องและมุขคอนกรีต 4 ชุด – ศูนย์รวมช่าง