งานทำกันซึมสันครอบทั้งหลังยาวประมาณ 36.00 เมตร – ศูนย์รวมช่าง