งานซ่อมแซมทำกันซึมสันครอบกลางและสันตะเข้ด้วยกันซึมระบบพียู – ศูนย์รวมช่าง