งานผูกเซฟตี้เพื่อทำกันซึมหัวน๊อตหลังคาใหญ่และหลังเล็กพื้นที่โดยรอบ – ศูนย์รวมช่าง