งานทำกันซึมรอยต่อรางน้ำเฉพาะบริเวณส่วนมุมรอยต่อของรางน้ำ เปลี่ยนกระเบื้องสันครอบหลังคาด้านซ้ายมือส่วนหน้าพร้อมทำกันซึม – ศูนย์รวมช่าง