งานยิงกันซึมรอยต่อผนังแนวคานและแนวเสาเฉพาะบริเวณส่วนต่อเติม – ศูนย์รวมช่าง