งานซ่อมแซมหลังคารั่วซึมบริเวณปีกนกหลังคา – ศูนย์รวมช่าง