งานทาน้ำยากันซึมบริเวณระเบียงที่วางแอร์ ชั้น 3 พร้อมระเบียงที่อยู่ติดกัน – ศูนย์รวมช่าง