งานเสริมโครงเหล็กเฉพาะบริเวณด้านหน้าจั่วทั้ง 2 ด้าน งานซ่อมแซมหลังคารั่วซึมโดยการรื้อแผ่นหลังคาหลังเล็กออกขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 8.00×9.00 เมตร งานมุงแผ่นหลังคาลอนคู่อย่างหนาตราช้างใหม่ – ศูนย์รวมช่าง