งานรื้อ-ขยับแผ่นหลังคาเดิมเนื่องจากมุงไม่ถูกวิธี ทำกันซึม พร้อมติดตั้งแผ่นครอบบริเวณหัวหลังคาเหนือแนวปีกนกปูน – ศูนย์รวมช่าง