งานซ่อมแซมน้ำรั่วซึมบริเวณระเบียงที่วางแอร์ชั้น 3 โดยการสกัดผิวหน้าปูนเดิมออกขนทิ้ง – ศูนย์รวมช่าง