งานรื้อสกัดกระเบื้องผนังเดิมออกขนทิ้ง ฉาบแต่งปรับผิวผนังบางส่วน ปูกระเบื้องผนังใหม่ – ศูนย์รวมช่าง