งานซ่อมแซมดาดฟ้า ระเบียงรั่วซึม พร้อมทำกันซึม สันครอบ – ศูนย์รวมช่าง