งานซ่อมแซมห้องน้ำรั่วซึม พร้อมปูกระเบื้อง เดินท่อใหม่ ติดตั้งสุขภัณฑ์ – ศูนย์รวมช่าง