งานทำกันซึมปีกนกหลังคาบริเวณโรงรถ ตัดซ่อมแซมฝ้าเพดานโรงรถเฉพาะบริเวณที่รั่วซึม – ศูนย์รวมช่าง