งานทำกันซึมและติดตั้งปีกนกหลังคาใหม่บริเวณด้านหลังบ้าน ทำกันซึมและติดตั้งปีกนกหลังคาบริเวณหลังบ้าน ยิงกันซึมบริเวณขอบซิงค์ล้างจาน – ศูนย์รวมช่าง