งานขยับแผ่นหลังคาเพื่อทำกันซึมและเสริมแผ่นกันน้ำย้อนและมุงแผ่นหลังคาเดิมคืน – ศูนย์รวมช่าง