งานทำกันซึมปีกนกหลังคาสูงบริเวณด้านหน้าทั้ง 3 ด้าน – ศูนย์รวมช่าง