งานทำกันซึมบริเวณแนวคานด้านข้างเสาทั้ง 2 แนวพร้อมเก็บสีใกล้เคียงเดิม ติดตั้งฝ้าไม้เดิมคืนพร้อมเก็บงานบริเวณขอบ – ศูนย์รวมช่าง