งานซ่อมแซมสันครอบหลังคาเฉพาะบริเวณเหนือห้องครัว 1 แนวมีรายละเอียดดังนี้งานทำความสะอาดรางน้ำพร้อมทาน้ำยากันซึมบริเวณรางน้ำปูนยาวประมาณ 28.00เมตร – ศูนย์รวมช่าง