งานซ่อมแซมบริเวณดาดฟ้าปูนงานซ่อมแซมฝ้าเพดานพร้อมทาสีเฉพาะบริเวณส่วนอาบน้ำใหม่ – ศูนย์รวมช่าง