งานซ่อมแซมหลังคารั่วซึมโดยการรื้อขยับแผ่นหลังคาบางส่วนเพื่อเปลี่ยน รางน้ำสแตนเลสบริเวณห้องครัวด้านหลังบ้าน – ศูนย์รวมช่าง