งานรื้อเปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่เก่า,แตกร้าวจำนวนมากเป็นแผ่นหลังคาเมทัลชีทรุ่นบุฉนวนกันความร้อนpuโฟมหนา 1″ – ศูนย์รวมช่าง