งานติดตั้งปีกนกหลังคาพร้อมทำกันซึมงานติดตั้งชุดลูกหมุนใหม่ – ศูนย์รวมช่าง