.ซ่อมแซมหลังคารั่วซึมบริเวณแนวรางตะเข้ – ศูนย์รวมช่าง