ซ่อมแซมน้ำรั่วซึมหลังคายอดโดม ซ่อมแซมฝ้าเพดานเก็บงานทาสี เปลี่ยนโคมไฟ1ชุด – ศูนย์รวมช่าง