งานรื้อเปลี่ยนแผ่นกระเบื้องหลังคาลอนคู่บางส่วน ปรับแผ่นหลังคาทำกันซึมหัวน็อตหลังคาทั้งหมด – ศูนย์รวมช่าง