งานรื้อสันครอบหลังคาออกบางส่วนเพื่อเปลี่ยนแผ่นกระเบื้องหลังคาใหม่ – ศูนย์รวมช่าง