งานทำกันซึมบริเวณรางน้ำปูนความยาวแนวละประมาณ งานติดตั้งตะแกรงกันใบไม้ด้วยตาข่ายลวดสแตนเลสตลอดแนว – ศูนย์รวมช่าง