ซ่อมแซมหลังคารั่วซึมบริเวณสันครอบกลาง,สันตะเข้ทั้งหลัง – ศูนย์รวมช่าง