ป้องกันไว้ไม่เสียหายครับช่วงนี้ สถานการณ์ไวรัส COVID 19 กำลังระบาด ด้วยความห่วงใย จากศูนย์รวมช่าง – ศูนย์รวมช่าง