ซ่อมแซมพื้นระเบียงดาดฟ้ารั่วซึม และซ่อมเก็บงานทาสี – ศูนย์รวมช่าง