การแพร่ระบาดของไข้หวัด โคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ แก้ไขได้หากเราช่วยกัน รักษาสุขภาพอนามัยของตัวเราเอง ละจะช่วยลดโอกาสการแพร่เชื้อได้ ครับ… ด้วยความห่วงใย❤ จาก ศูนย์รวมช่าง – ศูนย์รวมช่าง