งานตัดซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณที่รั่วซึม งานซ่อมแซมทำกันซึมรอยแตกร้าวบริเวณแนวขอบกันสาดปูนตกแต่งและ แนวหัวคาน – ศูนย์รวมช่าง