งานทำกันซึมขอบวงกบหน้าต่างบริเวณด้านข้าง งานทำกันซึมผนังบริเวณด้านหลังบ้านโดยการทาทั้งผนัง – ศูนย์รวมช่าง