งานซ่อมแซมห้องน้ำรั่วซึมโดยการรื้อกระเบื้องพื้นเดิมออกขนทิ้งเทปูนผสมน้ำยากันซึมและปูกระเบื้องใหม่ – ศูนย์รวมช่าง