งานรื้อสันครอบหลังคาเดิมออกพร้อมติดตั้งแผ่นครอบแห้งตลอดแนว ยาวประมาณ 105 เมตร – ศูนย์รวมช่าง