ฤดูหนาวเป็นช่องเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการดูแลและซ่อมแซมบ้านหลังจากที่รับมือกับฤดูฝนอย่างหนัก – ศูนย์รวมช่าง