ซ่อมแซมหลังคารั่วซึม รอยต่อระหว่างหลังคา,ผนังอาคาร – ศูนย์รวมช่าง