ซ่อมแซมหลังคารั่วซึมบริเวณปีกนกหลังคาและปรับแผ่นกระเบื้อง – ศูนย์รวมช่าง