ซ่อมแซมทำกันซึมบริเวนโดมหลังคาเกิดจากรอยต่อสันครอบหลังคาและผนังปูนแตกร้าว – ศูนย์รวมช่าง