ซ่อมแซมน้ำรั่วซึมบริเวณสันครอบกลางและสันตะเข้ – ศูนย์รวมช่าง