งานซ่อมแซมหลังคารั่วซึมบริเวณรอยต่อหลังคาและผนังอาคารโรงงาน – ศูนย์รวมช่าง