ซ่อมทำกันซึมพื้นดาดฟ้าด้วกันซึมระบบpuเนื่องจากพื้นผิวเดิมที่ซ่อมโดยการแต่งปูน(ซ่อมไม่ถูกวิธี)เแตกร้าวเสื่อมสภาพ – ศูนย์รวมช่าง