งานซ่อมแซมห้องอาบน้ำรั่วซึม และ ซ่อมแซมฝ้าเพดานเก็บงานทาสีเฉพาะจุด – ศูนย์รวมช่าง