งานซ่อมแซมห้องน้ำรั่วซึม รื้อพื้นเดิมออกเทพื้นทำกันซึมและปูกระเบื้องใหม่ – ศูนย์รวมช่าง